CAC40 CHFPLN konkursy

INV€$TOR zawodowy: dzień LX – 11/05/2017

Dzisiaj kolejne dwie konkursowe transakcje za mną…