strategie

dziś wybory parlamentarne w Holandii…

I dotarliśmy do tego dnia, kiedy zaczyna kształtować się przyszłość Unii Europejskiej. Całość zaplanowanych tegorocznych wydarzeń i ich potencjalny wpływ na nasze portfele opisałem na blogu Prywatny INV€$TOR, natomiast dzisiaj skupię się tylko na potencjale wyborów parlamentarnych w Holandii.